Naše služby se soustřeďují na dva hlavní obory činností.

 

Kalibraci vah v rozsahu své akreditované činnosti

Poskytujeme kalibrace elektronických vah s neautomatickou činností do celkového zatížení vah 310 kg. Převážnou část však tvoří ultra-mikrováhy, mikrováhy, analytické váhy a přesné laboratorní váhy.

Při kalibraci používáme závaží třídy E1 a třídy E2 (a to až do hmotnosti 97 kg !!) a závaží F1 do celkové hmotnosti 310 kg.

 

Servis vah

Poskytujeme servis a opravy vah společnosti SARTORIUS. Sem patří obchodní značky ACCULAB, SCALTEC, DENVER INSTRUMEN, SARTORIUS INTEC a MINEBEA.

Naši technici se pravidelně zúčastňují odborných školení přímo u výrobce vah firmy SARTORIUS a mají plnou servisní a technickou podporu.

Technici mají certifikát, který je opravňuje opravovat váhy do prostředí EX, tedy do prostředí s nebezpečím výbuchu.