Naše kalibrační laboratoř se soustřeďuje na dva hlavní obory činností.

Jednou z nich jsou akreditované kalibrace elektronických vah s neutomatickou činností do celkového zatížení vah 310kg. Převážnou část však tvoří mikrováhy, analytické váhy a přesné laboratorní váhy. Do této kategorie patří i analyzátory vlhkosti a váhy na míchání barev např. v autolakovnách. Při kalibraci používáme pouze závaží třídy E2 (a to až do hmotnosti 97kg !!!!) a závaží F1 do celkové hmosnosti 310kg.

Druhou oblastí našeho působení je servis, kalibrace a opravy vah společnosti SARTORIUS. Sem patří obchodní značky ACCULAB, SCALTEC, DENVER INSTRUMENT, SARTORIUS INTEC a MINEBEA. Naši technici se pravidelně zúčastňují odborných školení přímo u výrobce vah, firmy SARTORIUS a mají plnou servisní a technickou podporu. Technici mají osobní certifikáty osvědčujicí, že mohou opravovat váhy, které mohou pracovat v EX prostředí, tedy v prostředí s nebezpečím výbuchu.