Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. 

podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

ke kalibraci vah s neautomatickou činností.