Akreditovaná kalibrační laboratoř č.2368

Akreditovaná kalibrační laboratoř pro váhy s neautomatickou činností

akreditovaná podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Akreditaci provedl Český institut pro akreditaci o.p.s.